Selecteer een pagina

Weten is niet genoeg: we moeten het toepassen.

Willen is niet genoeg. We moeten het doen.”

SUPERVISIE

Ik ben geregistreerd supervisor en vertel je graag wat meer over dit traject. 

Wat is supervisie?

Supervisie is een leertraject onder leiding van een supervisor, waarin mensen die beroepsmatig met mensen werken, hun eigen stijl van werken verbeteren en actualiseren. Om goed te zijn in je werk is het van belang dat je weet wat je doet en waarom. Een voorbeeld hiervan is dat je inzicht moet hebben in welke situaties problemen op kunnen leveren, waar dit mee te maken kan hebben, hoe je hiermee omgaat en welke alternatieven er zijn. Door met een bepaalde regelmaat over dit soort zaken na te denken, ontwikkel je drie hoofdvaardigheden ten behoeve van jouw professionaliteit:

  • Je verruimt je vermogen om vraagstukken vanuit andere posities en invalshoeken te bekijken.
  • Jij leert analyseren waar sterke en nog nader te ontwikkelen aspecten in je houding, gedrag en vaardigheden liggen.
  • Je vergroot je vermogen tot zelfstandig leren.

Hoe gaan we te werk?

In supervisie staat regelmatig nadenken of reflecteren voorop. Ik breng je met jezelf in gesprek, zodat jij onder woorden brengt wat jou beweegt en wat dit voor jou betekent. Hierdoor ontdek jij wat voor jou belangrijk is en wat je nodig hebt in het omgaan met andere mensen, vooral in omstandigheden die jij als lastig ervaart. Tijdens dit leertraject mag jij aangeven wat je wilt leren tijdens de bijeenkomsten. Enkele voorbeelden van onderwerpen die je aan kunt dragen zijn:

• het werken met cliënten,

• de omgang met collega’s,

• de eigen manier van leidinggeven of werken.

Supervisie kan individueel zijn, of in een groep met maximaal vier supervisanten. Ik sta ingeschreven bij de LVSB als supervisor en voldoe aan de opleidingseisen en kwaliteitscriteria die LVSB hanteert.

Gratis kennismakingsgesprek 

Om vraag en aanbod goed op elkaar af te stemmen én om te kijken of het klikt, start elk traject met een (gratis) vrijblijvend kennismakingsgesprek.

INTERVISIE

Ik leg je graag uit wat intervisie bij Cox Begeleiding Op Maat inhoudt. 

Wat is intervisie?

Intervisie is een vorm van begeleiding waarbij collega’s elkaar ondersteunen en helpen om hun functioneren te verbeteren. Ik kan helpen bij het opzetten van een intervisiegroep, waarbij alle deelnemers leren hoe ze zichzelf en de anderen verder kunnen helpen.

Hoe gaan we te werk?

Een intervisiegroep heeft drie tot zes deelnemers, die allen op vrijwillige basis betrokken zijn bij de intervisie. De deelnemers hebben altijd een overeenkomstig beroep of functie, maar geen directe werk- of gezagsrelatie

Tijdens een sessie brengen de deelnemers beurtelings actuele ervaringen in die als lastig zijn ervaren. Deze ervaringen worden besproken en onderling wordt er hulp geboden over hoe er kan worden omgegaan met een ervaring of situatie. Hierdoor kan het functioneren van medewerkers worden verbetert.

Gratis kennismakingsgesprek 

Om vraag en aanbod goed op elkaar af te stemmen én om te kijken of het klikt, start elk traject met een (gratis) vrijblijvend kennismakingsgesprek.