Selecteer een pagina

Weten is niet genoeg: we moeten het toepassen. Willen is niet genoeg. We moeten het doen.

SUPERVISIE

Het is bij mij mogelijk om supervisie voor medewerkers af te nemen. Ik ben geregistreerd supervisor en vertel u graag meer over dit traject. 

Wat is supervisie?

Supervisie voor medewerkers is een leertraject onder leiding van een supervisor, waarin mensen die beroepsmatig met mensen werken, hun eigen stijl van werken verbeteren en actualiseren. Om goed te zijn in hun werk, is het van belang dat uw medewerkers weten wat ze doen en waarom. Een voorbeeld hiervan is dat medewerkers inzicht moeten hebben in welke situaties problemen op kunnen leveren, waar dit mee te maken kan hebben, hoe ze hiermee om kunnen gaan en welke alternatieven er zijn. Door met een bepaalde regelmaat over dit soort zaken na te denken, ontwikkelen uw medewerkers drie hoofdvaardigheden ten behoeve van hun professionaliteit:

  • Medewerkers verruimen hun vermogen om vraagstukken vanuit andere posities en invalshoeken te bekijken.
  • Ze leren analyseren waar sterke en nog nader te ontwikkelen aspecten in hun houding, gedrag en vaardigheden liggen.
  • Medewerkers vergroten hun vermogen tot zelfstandig leren.

Hoe gaan we te werk?

Bij supervisie voor medewerkers staat regelmatig nadenken of reflecteren voorop. Ik breng medewerkers met zichzelf in gesprek, zodat zij onder woorden brengen wat hen beweegt en wat dit voor hen betekent. Hierdoor ontdekken zij wat voor hen belangrijk is en wat zij nodig hebben in het omgaan met andere mensen, vooral in omstandigheden die zij als lastig ervaren. Tijdens dit leertraject mogen de medewerkers aangeven wat ze willen dat er aan de orde komt tijdens de bijeenkomsten. Enkele voorbeelden van onderwerpen die zij aan kunnen dragen zijn:

• het werken met cliënten,
• de omgang met collega’s,
• de eigen manier van leidinggeven of werken.

Supervisie kan individueel zijn, of in een groep met maximaal vier supervisanten. Ik sta ingeschreven bij de LVSB als supervisor en voldoe aan de opleidingseisen en kwaliteitscriteria die LVSB hanteert.

Gratis kennismakingsgesprek 

Om vraag en aanbod goed op elkaar af te stemmen én om te kijken of het klikt, start elk traject met een (gratis) vrijblijvend kennismakingsgesprek.

INTERVISIE

Daarnaast is het ook mogelijk om intervisie af te nemen bij Cox begeleiding op maat. Ik leg u graag uit wat een intervisietraject bij mij inhoudt. 

Wat is intervisie?

Intervisie is een vorm van begeleiding waarbij collega’s elkaar ondersteunen en helpen om hun functioneren te verbeteren. Ik kan helpen bij het opzetten van een intervisiegroep, waarbij alle deelnemers leren hoe ze zichzelf en de anderen verder kunnen helpen.

Hoe gaan we te werk?

Een intervisiegroep heeft drie tot zes deelnemers, die allen op vrijwillige basis betrokken zijn bij de intervisie. De deelnemers hebben altijd een overeenkomstig beroep of functie, maar geen directe werk- of gezagsrelatie

Tijdens een sessie brengen de deelnemers beurtelings actuele ervaringen in die als lastig zijn ervaren. Deze ervaringen worden besproken en onderling wordt er hulp geboden over hoe er kan worden omgegaan met een ervaring of situatie. Hierdoor kan het functioneren van medewerkers worden verbetert.

Gratis kennismakingsgesprek 

Om vraag en aanbod goed op elkaar af te stemmen én om te kijken of het klikt, start elk traject met een (gratis) vrijblijvend kennismakingsgesprek.