Selecteer een pagina

Soms is het goed om even stil te staan om verder te komen.

Coaching is een persoonlijk ontwikkelingsproces dat wordt ingezet om wenselijke en duurzame veranderingen te bevorderen. Het is een vorm van professionele begeleiding waarbij de coach zijn cliënt (ook wel coachee genoemd) gelijkwaardig behandelt en ondersteunt bij het behalen van zijn of haar zelfgekozen doelen. Jij geeft hierbij zelf aan waar je het accent wil leggen. Bijvoorbeeld op persoonlijke of vakmatige doelen, of een combinatie van beide. Jij krijgt tijdens het traject nieuwe inzichten door te reflecteren op je eigen kennis en (eventueel) op de kennis van mij. Een aantal voorbeelden van onderwerpen waar ik je bij kan begeleiden, zijn:

  • Het ontwikkelen van je talenten, capaciteiten en vaardigheden.
  • Het ervaren van meer veerkracht, vertrouwen, waardering en voldoening.
  • Het productiever en efficiënter werken aan je doelen.
  • Het krijgen van inzicht in je eigen functioneren, krachten en belemmeringen.
  • Het meer ervaren van positieve emoties, geluk en balans in je leven.

Coaching helpt je om werk en privégerelateerde doelen te verwezenlijken. Dit bevordert je persoonlijke ontwikkeling en levert een positieve bijdragen aan het bereiken van jouw doelen. De inzichten die je hierbij opdoet, kan je jouw leven lang inzetten.

Hoe gaan we te werk?
We spreken van tevoren af aan welke aspecten van jouw functioneren we gaan werken. Daarna stel ik, afhankelijk van jouw vraag, een geschikt traject op. We evalueren het effect van onze bijeenkomsten met jou en je eventuele opdrachtgever. Tijdens de sessies wordt er gebruik gemaakt van gerichte opdrachten en observaties.

Ik ben als coach ingeschreven bij de NOBCO en voldoe aan de opleidingseisen en kwaliteitscriteria die de NOBCO hanteert.

Gratis kennismakingsgesprek
Om vraag en aanbod goed op elkaar af te stemmen én om te kijken of het klikt, start elk traject met een (gratis) vrijblijvend kennismakingsgesprek.