Selecteer een pagina

Wijsheid is weten, erkennen, aanvaarden en veranderen.

 

Het is belangrijk dat medewerkers plezier hebben in hun baan of beroep. Om dit te bewerkstelligen is door SOZAWE het ontwikkeladvies in het leven geroepen. Mensen met een diploma tot MBO 2  kunnen dit ontwikkeladvies aanvragen. Het doel van het ontwikkeladvies is dat mensen gestimuleerd worden om hun loopbaan in eigen hand te nemen. Het advies geeft inzicht in het toekomstperspectief en loopbaanmogelijkheden. Medewerkers gaan actief nadenken over hoe zij hun werkende leven nog voor zich zien en keuzes maken. Hierdoor kan werkgeluk bevordert worden en uitval voorkomen worden.

We werken samen aan een persoonlijk ontwikkelplan. Hierin staat beschreven wat voor acties medewerkers gaan ondernemen om hun loopbaan zelf te sturen.

Subsidie aanvragen voor het ontwikkeladvies

Benieuwd of uw medewerkers recht hebben op de subsidie? U vindt alle criteria hier.

Gratis kennismakingsgesprek 

Om vraag en aanbod goed op elkaar af te stemmen én om te kijken of het klikt tussen ons, start elk traject met een (gratis) vrijblijvend kennismakingsgesprek.