Selecteer een pagina

Teamwork makes the dream work.

Coaching is een persoonlijk ontwikkelingsproces dat wordt ingezet om gewenste, langdurige veranderingen te bevorderen bij medewerkers. Het is een vorm van professionele begeleiding waarbij ik de medewerker ondersteun bij het behalen van zijn of haar doelen. De medewerker geeft hierbij zelf aan waar hij of zij het accent wil leggen. Bijvoorbeeld op persoonlijke of vakmatige doelen, of een combinatie van beide. De medewerker krijgt tijdens het traject nieuwe inzichten door te reflecteren op zijn eigen kennis en gedrag. Een aantal voorbeelden van onderwerpen waar ik medewerkers bij kan begeleiden, zijn:

  • Het ontwikkelen van hun talenten, capaciteiten en vaardigheden.
  • Het ervaren van meer veerkracht, vertrouwen, waardering en voldoening.
  • Het productiever en efficiënter werken aan doelen.
  • Het krijgen van inzicht in hun eigen functioneren, krachten en belemmeringen.
  • Het meer ervaren van positieve emoties, geluk en balans in hun leven.

Coaching helpt medewerkers om werk en privégerelateerde doelen te verwezenlijken. Dit bevordert de persoonlijke ontwikkeling en levert een positieve bijdragen aan het bereiken van doelen van de medewerker. De inzichten die medewerkers hierbij opdoen, zijn heel waardevol en worden gedurende lange tijd ingezet.

Hoe gaan we te werk?

We spreken van tevoren af aan welke aspecten van het functioneren van de medewerkers we gaan werken. Afhankelijk van uw vraag, stel ik een geschikt traject op. Tijdens de sessies gaan we aan de slag met gerichte opdrachten en observaties, om de gewenste ontwikkeling te bereiken. We evalueren het effect van de bijeenkomsten met u  en de medewerkers.

Ik ben als register coach ingeschreven bij de LVSC en voldoe aan de opleidingseisen en kwaliteitscriteria die de LVSC hanteert.

Gratis kennismakingsgesprek

Om vraag en aanbod goed op elkaar af te stemmen én om te kijken of het klikt, start elk traject met een (gratis) vrijblijvend kennismakingsgesprek. Welk traject ingezet wordt hangt sterk af van jouw vraagstelling, want ik begeleid iedereen op maat. De juiste maat.