Selecteer een pagina

Burn-out is een teken van dat er iets moet veranderen.

Coaching bij stress, overspannenheid en burn-out is een persoonlijk traject dat wordt ingezet om gewenste, langdurige veranderingen bij je te bevorderen. Het is een vorm van professionele begeleiding waarbij ik je ondersteun bij het behalen van jouw doelen ten aanzien van het omgaan met stress, overspannenheid of burn-out. Je krijgt deze ondersteuning om een werkelijke kanteling te maken in je eigen overtuigingen, houding en gedrag.

Stress, overspannenheid of burn-out kan verschillende oorzaken hebben:

 • Grote emotionele belasting
 • Gebrek aan regelmogelijkheden (het werk niet zelf kunnen indelen)
 • Niet mogen/kunnen zijn wie ze zijn
 • Toekomstonzekerheid
 • Arbeidsconflicten
 • Werktijden
 • Ingrijpende gebeurtenissen op het werk of thuis (geboorte, overlijden, verhuizing, financiële klappen, trouwen, etc.)
 • Taken thuis en op het werk zijn moeilijk te combineren (bijvoorbeeld mantelzorg)
 • Enorme prestatiedruk
 • Aanhoudende stress (alle functies met strakke targets, deadlines, klantencontact)
 • Ervaren van veel onzekerheid (overnames, fusies, ontslagrondes)
 • Perfectionisme
 • Grote behoefte aan controle
 • Groot verantwoordelijkheidsgevoel
 • Het idee dat een mogelijkheid tot herstel ontbreekt
 • Ontbreken van plezier in het werk en privéleven

Bij coaching op dit gebied ga ik, na het exploreren van de klachten en context, op een oplossingsgerichte manier met je aan de slag. Meer doen van wat al werkt en werken aan het terug krijgen van energie en zin in werk.

Hoe gaan we te werk?                                                                                                                 

 • Je krijgt handvatten voor het omgaan met werkdruk
 • Je leert tegenwerkende patronen te doorbreken.
 • Je pakt vermoeidheid aan door een grondige herstelstructuur aan te leggen.
 • Je gaat je eigen grenzen bewaken.
 • Je leert wat je moet doen om goed te kunnen slapen (indien nodig).
 • Je leert piekeren en zorgelijkheid om te buigen naar constructief denken.
 • Je leert relativeren en creatief omgaan met drukte.
 • Je leert anders om te gaan met eigen hardnekkige thema’s zoals perfectionisme, te veel werk naar je toe trekken, geen “nee” kunnen zeggen, controlegedrag, hoge ambitie, of een (te) groot verantwoordelijkheidsgevoel.

We evalueren het effect van onze bijeenkomsten met jou en de eventuele opdrachtgever. Tijdens de sessies wordt er gebruik gemaakt van gerichte opdrachten en observaties.

Ik ben als coach ingeschreven bij de NOLOC en LVSC en voldoe aan de opleidingseisen en kwaliteitscriteria die de NOLOC en LVSC hanteren.

Gratis kennismakingsgesprek

Om vraag en aanbod goed op elkaar af te stemmen én om te kijken of het klikt, start elk traject met een (gratis) vrijblijvend kennismakingsgesprek.